dinsdag 24 juni 2014

Elektrische scooter van de zaak? Een beetje slimme ondernemer heeft er eentje! Waarom?

Een ondernemer heeft een aantal van zijn medewerkers aangenaam verrast met een elektrische scooter. Voor hun woon-werkverkeer, en voor korte zakelijke ritten naar cliënten en afnemers in de binnenstad, waar je met een auto niet snel en makkelijk kunt komen. Zo’n scooter is fiscaal erg aantrekkelijk. Eric Panhuijzen vertelt uitgebreid hoe u slim zakelijk elektrisch kunt rijden.

Een elektrische scooter pakt fiscaal vriendelijk uit voor werknemer én werkgever. De werknemer die zo’n scooter van zijn baas ter beschikking krijgt, kan die gebruiken voor zijn/haar zakelijke ritten en voor het woon-werkverkeer zonder daarvoor in privé belast te worden.
Voor het privégebruik van de scooter kent de wet geen forfaitaire bijtelling zoals bij een auto van de zaak. De werknemer moet de waarde van zijn/haar privéritten - voor een reële prijs per kilometer – tot zijn/haar inkomsten uit arbeid rekenen. De werkgever kan die vergoeding meenemen in de loonberekening. Een andere optie is dat de werknemer maandelijks een vast bedrag aan de werkgever betaalt, als vergoeding voor het privégebruik van de scooter. Een bijtelling bij het loon is dan niet aan de orde.

Als de inspecteur twijfelt of het privégebruik wel correct verrekend of verloond is - omdat hij meer privégebruik veronderstelt – moet hij dat meerdere privégebruik aannemelijk maken. Ook dat is veel gunstiger geregeld dan bij een auto van de zaak. Daar ligt de bewijslast volledig op de automobilist om aan te tonen dat hij niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden heeft verreden.

Voor de werkgever pakt een investering in elektrische scooters gunstig uit vanwege de vele fiscale faciliteiten. De werkgever/ondernemer heeft recht op 28% kleinschaligheidsinvesteringsaftrek over het investeringsbedrag (binnen de grenzen van de KIA), plus nog eens 13,5% milieu-investeringsaftrek over de helft van het investeringsbedrag. De elektrische scooter kwalificeert voor de MIA (tot de helft van het investeringsbedrag) omdat die scooters op de Milieulijst staan.

Die aanwijzing betekent ook dat de investering in aanmerking komt voor de vervroegde afschrijving op milieu-investeringen, de VAMIL. De ondernemer kan 75% van de aanschafwaarde desgewenst in een keer afschrijven ten laste van de winst uit onderneming. Om de MIA en de VAMIL te benutten moet de investering wel tijdig aangemeld worden bij het Bureau IRWA te Breda.

Fiscale subsidie bedrijven

Elektrisch vervoer wordt steeds belangrijker. Het is schoner, duurzamer, stiller en kosten verlagend. U kunt de elektrische scooters inzetten voor uw bedrijfsactiviteiten of u wilt graag uw personeel de gelegenheid bieden schoon en zuinig te rijden.

De overheid stimuleert elektrisch vervoer. Het is de toekomst. Voor het bedrijfsleven biedt de overheid fiscale voordelen en interessante afschrijvingsregelingen:

B 3118 Elektrisch aangedreven brom- of snorfiets met lithiumhoudende accu

a. bestemd voor: het vervoer over de openbare weg of op bedrijfsterreinen in de open lucht, met een gekentekende brom- of snorfiets, voorzien van een elektromotor als hoofdmotor, waarbij de elektrische energie, waarmee de elektromotor wordt aangedreven, is opgeslagen in één of meer lithiumhoudende accu’s,

b. bestaande uit: een elektrisch aangedreven bromfiets of snorfiets met één of meer lithiumhoudende accu’s, (eventueel) een oplaadstation, en (eventueel) een vast aan het voertuig verbonden zonnepaneel.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsaftrek. De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.

Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar.

Naast de kleinschaligheidsaftrek kan de elektrische scooter in aanmerking komen voor extra fiscaal voordeel.

Subsidie aanvraag elektrische scooter
Er is een fiscaal voordeel en subsidie voor bedrijven voor elektrische scooters met lithium accu's. Als uw bedrijf elektrische scooters aanschaft gaat het om twee regelingen:

1. MIA (Milieu Investeringsaftrek)
Om voor deze regelingen in aanmerking te komen, moet het voertuig voorkomen in de Milieulijst onder nummer B 3118. De MIA biedt ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen een extra belastingaftrek. Tot 50% van het investeringsbedrag in de scooter komt in aanmerking voor de MIA.
2. Vamil (Vrije afschrijvingsregeling milieu-investeringen)
De Vamil biedt de mogelijkheid 75% van 50% een investering op een willekeurig moment af te schrijven. Begint de code op de Milieulijst met een A, B, C of F dan is voor dat bedrijfsmiddel willekeurige afschrijving mogelijk. Hoe snel of langzaam u afschrijft, bepaalt u dan zelf. Het is zelfs mogelijk om 75% van de investering al in het jaar van aanschaf af te schrijven. De overige 25% schrijft u wel regulier af.

Voorwaarden
Iedere onderneming die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt, kan in principe gebruik maken van de MIA/VAMIL. U komt in aanmerking voor de MIA/VAMIL als uw investering voldoet aan een aantal voorwaarden:

Voorbeeldberekening

U koopt een elektrische scooter die voorkomt op de Milieulijst onder nummer B3118. De letter voor de betreffende code op de Milieulijst is B en betekent dat u recht heeft op 13,5% MIA + 75% Vamil. Het aanschafbedrag van de scooter is voor het gemak € 4.000,00 met een afschrijvingstermijn van vijf jaar. De restwaarde na vijf jaar is €500,00.

Op basis van bovenstaande cijfers kunt u nu voor zowel de MIA als Vamil regeling de berekening maken. De MIA bedraagt 13,5% van (maximaal 50% van aanschafbedrag = € 4.000,00) €2.000,- dat is € 270,00.

Bij de ‘normale’ afschrijving kunt u gedurende vijf jaren elk jaar € 700,00 aftrekken van uw fiscale winst (20%). Omdat op het bedrijfsmiddel ook de Vamil-regeling van toepassing is, kunt u 75% van 50% van het geïnvesteerd bedrag reeds in het eerste jaar afschrijven. U kunt dan het eerste jaar € 1.500,00 (dankzij de Vamil) + € 270,00 (dankzij de MIA) = € 1.770,00 ten laste van uw fiscale winst brengen.
Dit is dan uw voordeel naast de kleinschaligheidsaftrek.

De besparing aan belasting is afhankelijk van uw bedrijf.

Belangrijk
Voor de fiscale voordelen en de milieu-investeringsaftrek adviseren wij u uw accountant te raadplegen voor de actuele regelingen en de fiscale voordelen voor uw bedrijf.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten